حـــــ رفـ ـهـ ــای درگــ ــوشــ ـی

...

 

آخرین سنگر سکوته

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید

این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته

خیلی حرفا گفتنی نیست

ای برادرای خونی

این برادری تنی نیست

موج دستای من و تو

دست دریا رو گرفته

عکس تو با سرمه ی خون

چشم دنیا رو گرفته

ما که از آوار و ترکش

همه رو به جون خریدیم

تو بگو هم سنگر من

ما تقاص چی رو میدیم؟

آخرین سنگر سکوته

حق ما گرفتنی نیست

آسمونشم بگیرید

این پرنده مردنی نیست

آخرین سنگر سکوته

خیلی حرفا گفتنی نیست

ای برادرای خونی

این برادری تنی نیست

 

      برای دانلود ترانه اینجا کلیک کنید.

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۵/۱۸ساعت   توسط  " چای سبز "