به تو میگم كه نشو دیوونه ای دل
به تو میگم كه نگیر بهونه ای دل
من دیگه بچه نمیشم آه
دیگه بازیچه نمی شم...

به تو میگم عاشقی ثمر نداره
واسه تو جز غم و دردسر نداره
من دیگه بچه نمی شم آه
دیگه بازیچه نمی شم...

عقلمو زیر پا گذاشتی رفتی
تو منو مبتلا گذاشتی رفتی
به غم زمونه ای دل
منو جا گذاشتی رفتی

به خدا منو رسوا كردی ای دل
همه جا مشتمو وا كردی ای دل
فتنه برپاكردی ای دل
منو رسوا كردی ای دل

میدونم تو دیگه عاقل نمی شی
تو دیگه برای من دل نمی شی
میدونم تو دیگه عاقل نمی شی
تو دیگه برای من دل نمی شی

من دیگه بچه نمی شم آه
دیگه بازیچه نمی شم
.
.
.


برای دانلود ترانه با صدای داریوش
اینجا كلیك كنید.

برای دانلود ترانه با صدای نادر گلچین
اینجا كلیك كنید.

برای دانلود ترانه با صدای معین اینجا كلیك كنید.